Eftermiddagsmøder

eftermiddagsmoeder

De månedlige eftermiddagsmøder er især besøgt af seniorer. Møderne starter kl. 14.30 med kaffe, kage og tid til at snakke. Herefter er der foredrag eller bibelundervisning med forskellige spændende foredragsholdere eller forkyndere.

Eftermiddagsmøderne foregår i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17. Se kalenderen for dato og indhold af kommende eftermiddagsmøder.