Hvem er vi

En del af Folkekirken

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Bibelen og den evangelisk lutherske lære er derfor grundlaget for al vores arbejde.

Vores mission

Vores mission er formuleret således: Lede til Jesus – leve i Ham

Den er udmøntet i fire indsatsområder:

  • Fællesskab der favner
  • Forkyndelse der frigør
  • Fundament der fastholder
  • Forvaltning der forandrer

Et vidt forgrenet arbejde

Silkeborg Indre Mission er én af de over 300 lokale afdelinger, der findes rundt i landet. Tusindvis af ulønnede ledere udgør den afgørende ressource og får hjælp af en række lokale og landsdækkende, lønnede medarbejdere – f.eks. missionærer, missionærmedhjælpere, børne- og ungdomskonsulenter, musikkonsulenter og sekretærer.  Hovedvægten i arbejdet ligger på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til medmennesker i nød.

Diakonalt arbejde

Mange diakonale initiativer har rod i Indre Mission. Det gælder blandt andet Indenlandsk Sømandsmission, KFUM’s Soldatermission, Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt Blinde og Kirkens Korshær. I silkeborg Indre Mission er vi en del af Kirkernes Sociale Arbejde (KSA), der på frivillig basis tilbyder omsorg og hjælp til mennesker, der kæmper med forskellige udfordringer.

Læs mere om Indre Mission.
Se fakta og tal om Indre Mission.
Download vedtægter for Silkeborg IM
Se vores persondatapolitik
Se vores cookiepolitik