Møder i Hjørnestenen

moeder

Et typisk møde

Møderne kan variere fra gang til gang, men typisk indeholder de disse elementer:

 • Forkyndelse. Dette er kernen i vores fællesskab. Forkyndelsen leveres af en bred skare af personer, som vi inviterer til at komme og forkynde enten ud fra et bestemt emne eller en bestemt passage i bibelen. Nogle gange krydres talen med spørgsmål, som debateres ved bordene, og ofte er der mulighed for at stille spørgsmål til taleren.
 • Personlige vidnesbyrd. Under “De åbne 10 minutter” er der tid til at reflektere og til at dele personlige oplevelser/tanker om livet med Gud.
 • Sang. Vi synger sange, der priser Gud eller opbygger vores tro. Nogle gange ledsages sangen af vores lovsangsband.
 • Bøn. Mødelederen og/eller forkynderen henvender sig til Gud i bøn

Flere typer møder

Vi har primært 2 typer møder:

 • Bibelundervisning (Torsdage kl. 19-21)
  Foregår fra kl. 19-21 og har fokus på de ovenstående elementer. Der er børnepasning i lokalet ovenpå når der er forkyndelse.
 • Hjørnestensaften (Fredage)
  Disse møder er indrettet med forskellige elementer, som man kan vælge til og fra alt efter ens lyst og behov
  Kl. 16.30-17.30 Børneklub
  Kl. 17.30-18.30 Fællesspisning (Husk tilmelding)
  Kl. 18.30-19.00 Tilbud om forskellige aktiviteter til både børn og voksne
  Kl. 19.00-20.00 Forkyndelse for de voksne, Disneysjov for børnene og aktiviteter for juniorerne.
  Kl. 20.00-? Kaffe og hyggeligt samvær – evt. med tilbud om eftermøde

Derudover har vi møder, der ser lidt anderledes ud – f.eks. lovsangsaftener, hvor vi bruger en hel aften på at lovsynge Gud. Vi har også bedemøder, hvor vi fordyber os i bøn. Der udover er der nogle årstidsbestemte møder – f.eks. høstfest, adventsfest, julefest m.fl., men fælles for disse er stadig, at du vil møde forkyndelse, sang og bøn.