Plads til børn

Jesus elsker børn og det vil vi gerne afspejle i vores møder. Der skal være plads til børn – både fysisk men også forskellige elementer, der rammer børn, på det niveau, de nu er på.

Børnenes 10 minutter
Mange af møderne har i starten en kort børneforkyndelse som er målrettet børn

Børneboksen – for de allermindste
I dette lydisolerede rum kan de minste børn lege løs uden at blive tysset på. Forældrene kan samtidigt følge mødet gennem en stor rude og høre lyden gennem højtalere

Møder i et børnevenligt tidsrum
Hjørnestensaftenerne ligger i et tidsrum, hvor mange børnefamilier kan få det til at fungere. Læs mere om hjørnestensaftener her.

Puttemuligheder
Lige ved siden af det store mødelokale ligger juniorlokalet, som ikke bliver brugt under møderne. Her er der mulighed for at putte børn.

Børnepasning
Under torsdagsmøderne er der mulighed for at få sit barn passet i lokalet ovenpå. Der vil være en voksen som sørger for forskellige aktiviteter.

Møder målrettet børn
Vi har 3 årligt tilbagevendende møder, som er målrettet børn. Det drejer sig om høstfesten, adventsfesten og julefesten.

Børneklubber
Sidst men ikke mindst har vi vores klubber, hvor børnene kan få oplæring i den kristne tro på deres niveau. Læs mere om vores klubber her.